Záruka na lampy

Jakou dostanu záruku na lampu ?

To je velmi častá otázka našich zákazníků. Jsou na to v zásadě dvě verze odpovědi.

Krátká odpověď.

3 měsíce.

Dlouhá odpověď.

Ano jsou to 3 měsíce a je mi jasné, že si každý říká proč tak málo ?
Abychom na to mohli odpovědět, je nutné si především zhruba popsat, jak taková lampa fyzikálně funguje.
Jde vlastně o výbojku, která se skladá z tlakové baňky se dvěma elektrodami. Světlo zde vzniká díky elektrikému oblouku mezi těmito elektrodami. Obsahem baňky není vakuum, jako u klasických edisonových žárovek, nýbrž směs plynů (Argon, Xenon, Dusík a jiné), navíc je tato baňka pod poměrně vysokým tlakem (běžně i 20 MPa). Více k tématu na Wikipedii.
A zde je právě ono pověstné jádro pudla. Díky fyzikálním jevům, dochází během provozu k postupné degradaci elektrod, která nakonec dospěje do bodu, kdy již dodané napětí, není schopno vytvořit elektrický oblouk.
Výrobci se samozřejmě tomuto procesu brání, pomocí nejrůznějších technik, ať už to jsou lepší materiály elektrod, nebo jiné směsi plynů, ale zcela se jim vynhnout nelze.
To je také důvod, proč mají lampy v projektorech i od výrobce deklarovanou nějakou životnost, zpravidla v hodinách.
3 měsíční záruka, tedy není dána tím, že bychom našim lampám nevěřili, nebo nebyli kvalitní. To rozhodně ne, my jim věříme, jinak bychom je neprodávali. Ale tato záruka je kvůli jejich principu fungování.
Nicméně není třeba se nijak obávat, případná výrobní vada se obvykle projeví velmi brzo po zapojení nové lampy do projektoru. Z toho důvodu i doporučujeme, v případě že kupujete více lamp k jednomu projektoru, nejprve vyzkoušet všechny na několik hodin do projektoru zapojit, aby se případné vady projevili ještě v záruce.